Coordonare ssm santiere temporare si/sau mobile, elaborare planuri ssm si planuri proprii ssm conform HG 300/2006

Elaborare regulament intern, C.C.M.,
dosare de personal
(fise de post, intocmire cim, s.a.)

Documentatii avize/autorizatii
de securitate
la incendiu

Elaborare planuri de interventie psi

Evaluare de risc ssm

Documentatii ssm complete

Documentatii psi complete

Instructaje ssm-su (psi si protectie civila)

Documentatii protectia mediului si gestiunea deseurilor

Verificari PRAM

Programe mentenanta echipamente

Operator RSVTI

Consultanta de specialitate

Ai nevoie de unul dintre serviciile oferite de noi?

Solicita acum o oferta personalizata!

Contacteaza-ne acum!

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]