Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal

La TQM, am conceput un curs orientat spre intelegerea si aplicarea legislative, tehnica, IT a conceptelor de protectie a datelor cu caracter personal, cu exemple practice specifice organizatiei dvs. Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa ocupe pozitia de responsabil cu PDCP (DPO) in cadrul organizatiilor sau in cadrul unui serviciu extern.

Conditii de acces:

 • invatamant superior;

Acte necesare înscrierii la curs:

 • copie diplomă de studii superioare (min. licenta);
 • copie certificat de naştere;
 • copie B.I./C.I.;
 • copie certificat casatorie – daca este cazul;
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie: „apt pentru curs de formare profesionala”
 • Durata cursului: 180 de ore.

Dupa promovarea examenelor scris si a probei practice (proiect scris) organizate de TQM, veti primi certificatul de absolvire al cursului.

In urma absolvirii cursului organizat de TQM, veti putea sa va ocupati de:

 • informarea organizației și a persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal
 • monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat
 • emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal
 • gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal
 • dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Tarif: 2350.00 RON (toate taxele incluse.)