Evaluator si auditor de risc s.s.m.

Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa devina evaluator de risc in cadrul organizatiilor indiferent de marime, a serviciilor externe de prevenire si protectie sau auditori ssm.

Conditii de acces:

  • studii superioare, indiferent de profil.

Documente necesare:

  • cererea de înscriere;
  • diploma de bacalaureat şi diploma de absolvire a studiilor universitare - licenţă (original si copii)
  • foaia matricolă facultate (copie);
  • certificatul de naştere (original si copie);
  • certificat de căsătorie (original si copie) în cazul schimbării numelui;
  • cartea de identitate (copie).
  • Durata cursului: 250 de ore.

Dupa promovarea examenului scris si a probei practice, veti primi adeverinta de absolvire a cursului valabila 12 luni, apoi certificatul de absolvire al cursului emis de Universitate.

In urma absolvirii cursului, veti avea voie sa:

  • efectuati evaluari de risc in cadrul organizatiei, sau pentru clientii serviciului extern de PP
  • efectuati auditul de securitatea muncii in cadrul organizatiei sau pentru terti

Tarif: 3799.00 RON (toate taxele incluse.)