Angajator

Expertii nostri din echipa TQM au conceput un curs necesar conformarii organizatiilor cu Legea 319/2006 si NA aprobate prin HG 1425/2006. Cursul se adreseaza angajatorilor care au maxim 49 de salariati si nu au activitati din

Anexa nr 5 la HG 1425/2006 - ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE
 • 1. Activităţi cu risc potenţial de expunere la radiaţii ionizante
 • 2. Activităţi cu risc potenţial de expunere la agenţi toxici şi foarte toxici, în special cele cu risc de expunere la agenţi cancerigeni, mutageni şi alţi agenţi care periclitează reproducerea
 • 3. Activităţi în care sunt implicate substanţe periculoase, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările ulterioare 4. Activităţi cu risc de expunere la grupa 3 şi 4 de agenţi biologici
 • 5. Activităţi de fabricare, manipulare şi utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice şi alte produse care conţin materii explozive
 • 6. Activităţi specifice exploatărilor miniere de suprafaţă şi de subteran
 • 7. Activităţi specifice de foraj terestru şi de pe platforme maritime
 • 8. Activităţi care se desfăşoară sub apă
 • 9. Activităţi în construcţii civile, excavaţii, lucrări de puţuri, terasamente subterane şi tuneluri, care implică risc de surpare sau risc de cădere de la înălţime
 • 10. Activităţi în industria metalurgică şi activităţi de construcţii navale
 • 11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate şi utilizarea masivă a acestora
 • 12. Activităţi care produc concentraţii ridicate de praf de siliciu
 • 13. Activităţi care implică riscuri electrice la înaltă tensiune
 • 14. Activităţi de producere a băuturilor distilate şi a substanţelor inflamabile
 • 15. Activităţi de pază şi protecţie
 • 16. Activităţi în care lucrătorii pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, aşa cum sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

Conditii de acces:

 • orice document de studii, indiferent de nivel.

Documente necesare:

 • copie diplomă de studii ;
 • copie certificat de naştere;
 • copie B.I./C.I.;
 • copie certificat casatorie – daca este cazul;
 • Durata cursului: 40 de ore.

Dupa promovarea examenului scris organizat de TQM, veti primi diploma de absolvire a cursului.

In urma absolvirii cursului, angajatorul va avea putea desfasura urmatoarele activitati de prevenire si protectie:

 • identificarea si prevenirea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
 • asigurarea semnalizarii de securitate si sanatate in munca;
 • instruirea personalului pe problem de Securitate si sanatate in munca;
 • instruirea personalului pentru acordarea primului ajutor;
 • asigurarea echipamentului individual de protectie.

Tarif: 550.00 RON (toate taxele incluse.)