Coordonator ssm santiere temporare si/sau mobile nivel baza si superior

a TQM, am conceput un curs orientat spre aprofundarea si aplicarea tehnologiei si a legislatiei ssm in sfera santierelor, indiferent de domeniu: constructii de infrastructura, industriale, civile, demolari, etc. Cursul este necesar pentru conformarea cu prevederile HG 300/2006 si ale Ordinului MMSSF nr 242/2007, fiind adresat coordonatorilor ssm autorizati fie la nivel de baza, fie la nivel superior, care isi prelungesc autorizatia cate 3 ani in urma finalizarii acestui curs.

Acte necesare înscrierii la curs:

 • Cerere de inscriere la programul de formare;
 • copie diplomă de studii profil constructii / proiectari / arhitectura (minim studii superioare de lunga sau de scurta durata, conform art. 8 pct. 1 si 2/ord.242/07);
 • copie buletin;
 • copie certificat de naştere;
 • copie certificat casatorie – daca este cazul;
 • curriculum vitae;
 • copie de pe cartea de munca sau registrul de evidenta al salariatilor, din care sa rezulte experienta profesionala (minim 5 ani) in arhitectura, constructii sau in conducerea santierului;
 • copie dupa certificatul de absolvire de Inspector/Specialist in domeniul s.s.m.;
 • copie dupa certificatul de absolvire de coordonator - 60/90 de ore;
 • copie adeverinta/diploma curs postuniversitar evaluator de risc;
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie: „apt pentru curs de formare profesionala”.
 • Dupa promovarea examenului scris organizat de TQM, veti primi diploma de absolvire a cursului, care va da dreptul sa profesati inca 3 ani, in baza competentelor dobandite la autorizare.
 • Durata cursului: 40 de ore.

Tarif: 550.00 RON (toate taxele incluse.)